موسسه امور جوانان و تشکل‌های انقلابی

1399/04/03 تیر

گسترش نقش آفرینی های اجتماعی نوجوانان و جوانان

شرح وظایف موسسه امور جوانان و تشکل‌های انقلابی 

اداره تامین محتوا

 1. تولید و تامین محتواهای متناسب با الگوی پرورشی و تربیتی دینی- انقلابی و مواجهه با تهاجم فرهنگی غرب با هدف ارتقای نقش آفرینی موثر جوانان در آینده انقلاب اسلامی
 2. تولید محصولات مکتوب و چند رسانه ای متناسب با ذائقه مخاطبین مبتنی بر محتواهای تولید شده با هدف ارتقاء سطح آگاهی و معرفت اجتماعی
 3. شناسایی و رصد مخاطبین و علایق آن‌ها
 4. شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی موضوعات محتوا و ترسیم اکوسیستم محتوایی و تعیین ارتباط موضوعات با یکدیگر

 

اداره امور اجتماعی

 1. طراحی و اجرای برنامه های ترویجی نظیر برگزاری مسابقات و جشنواره‌ها  با هدف الگوسازی در عرصه نوجوانان و جوانان با بهره گیری از ظرفیت خادمیاران و کانونهای خدمت رضوی
 2. اجرای دوره‌های آموزش و معرفتی در سطح ملی و با مشارکت حداکثری تشکلها و کانونهای خدمت فعال در این عرصه در سطح کشور
 3. برپایی اردوهای تفریحی- آموزشی- معرفتی
 4. متشکل سازی جوانان مستعد، فعال و انقلابی
 5. طراحی قالب ها و پلتفرم‌های مورد نیاز جهت استمرار بخشی ارتباط با ایشان
 6. شناسایی گروه ها و مجموعه های داوطلب علاقمند به فعالیت در عرصه نوجوانان و جوانان و بهره‌گیری از ظرفیت آنها با اولویت خادمیاران و کانونهای خدمت

 

اداره امور اردوگاه ها

 1. شناسایی مخاطبین هدف و تدوین برنامه های لازم جهت جذب مخاطب و بهره برداری حداکثری از امکانات با اولویت خدمات رسانی به موسسات تابعه بنیاد کرامت و سایر موسسات آستان قدس
 2. تدوین برنامه تبلیغاتی و اطلاع رسانی ها و اجرای آن و راه اندازی شبکه های اجتماعی و وب سایت
 3. جذب و آموزش پرسنل مجتمع
 4. اجرای برنامه های فرهنگی متناسب با رویدادها و وقایع روز
 5. نظارت دقیق و بازدید مستمر از تاسیسات ،اماکن، تجهیزات، مشاعات و بلوکها بمنظور حصول اطمینان از عدم وجود مشکلات، معایب و نواقص
 6. تنظیم گزارش های مالی و برآورد هزینه سالیانه مجتمع بمنظور شفاف سازی و طرح و تصویب توسط بنیاد
 7. اقدام به موقع و مؤثر جهت تأمین نیازهای عمرانی وتاسیساتی اعم از مصرفی وغیر مصرفی بمنظور حفظ، تعمیر و نگهداری
 8. تهیه گزارش ماهیانه در مورد اقدامات انجام شده ، ارائه لیست هزینه های مربوطه به انضمام فاکتور معتبر و سایر اسناد شفاف

 

اداره آموزش و نوآوری‌های اجتماعی

 1. شناسایی خلاهای آموزشی پیش روی فعالیت تشکل ها و کانونهای خدمت فعال در کشور
 2. طراحی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت، بلند مدت و دوره ای مورد نیاز جهت ارتقای توان تشکیلاتی تشکلها و کانونهای خدمت
 3. تدوین برنامه های حمایتی مورد نیاز جهت توسعه فعالیت‌های اجتماعی در کشور
 4. استفاده از ظرفیت‌های زیرساختی بنیاد کرامت جهت حمایت از ایده ها و نوآوری‌های اجتماعی

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: