اهدای لوازم ورزشی به ٨ روستای حاشیه شهر مشهد

1401/04/07 تیر

به همت مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی، هیأت فوتبال و انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی خراسان رضوی، روز یکشنبه ۵ تیر ١۴٠١ هشت سری لوازم ورزشی به هشت روستای حاشیه شهر مشهد اهدا شد.

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: