100

سفره مهربانی 5

کانون های خدمت رضوی ضمن شناسایی افراد نیازمند در سه استان خوزستان،سیستان و بلوچستان و کرمان،اقدام به تهیه و توزیع اقلام معیشتی در بین آنان نمودند.

The Heading 2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi, accusamus!

The Heading 3

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eligendi, accusamus!