طرح پایش سلامت مادران امیدوار

1397/10/29 دی

بنیاد کرامت امام رضا(ع) یک روز خوب در کنار مردم مهربان و خونگرم حاشیه نشین. دیروز با همراهی پزشکان و مشاوران عزیز، به حاشیه شهر تهران رفتیم تا مادران باردار را در مهمترین دوران زندگی کمک کنیم. برایشان پرونده سلامت تشکیل دادیم برنامه تغذیه متناسب تنظیم کردیم آذوقه مفید برای این ایام تقدیمشان کردیم. مشاوره…

بنیاد کرامت امام رضا(ع)
یک روز خوب در کنار مردم مهربان و خونگرم حاشیه نشین. دیروز با همراهی پزشکان و مشاوران عزیز، به حاشیه شهر تهران رفتیم تا مادران باردار را در مهمترین دوران زندگی کمک کنیم. برایشان پرونده سلامت تشکیل دادیم برنامه تغذیه متناسب تنظیم کردیم آذوقه مفید برای این ایام تقدیمشان کردیم. مشاوره هایی برای آرامش محیط زندگی و تربیت فرزندانی با نشاط مطرح کردیم و… برای بقیه بانوان آن منطقه هم خدمات پزشکی و مشاوره ای ارائه کردیم. خلاصه روز خوبی بود،زیر باران رحمت الهی و در خدمت هموطنانمان دعا کنید این توفیق روز افزون و فراگیر باشد.

           

افزودن دیدگاه نسبت به خبر فوق: